jedna strana plastického tojuhelníku 90,-

jedna strana plastického tojuhelníku 90,-