jádro tvoří oranžové sklo občité spoustou černého a oranžového rokailu, barvené perleti, hematitu, lávy, ohňovek a pár mačkaných korálků a tyček

jádro tvoří oranžové sklo občité spoustou černého a oranžového rokailu, barvené perleti, hematitu, lávy, ohňovek a pár mačkaných korálků a tyček